Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Odgovorna, pouzdana i pristupačna advokatura u Novom Sadu.

Pomoći ćemo Vam da detaljno i pravilno razumete svoja prava i obaveze.

Kontaktirajte nas ili nas posetite u našoj advokatskoj kancelariji na adresi Ivana Kosančića 7, Novi Sad.

Odgovorna, pouzdana i pristupačna advokatura u Novom Sadu.

POTREBNA VAM JE PRAVNA POMOĆ?

Popunite kontakt formu i zatražite naše mišljenje ili zakažite konsultacije

Kreativnost. Znanje. Odgovornost.

Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Advokatska kancelarija Vukićević se duže od 15 godina bavi pružanjem pravne pomoći i zastupanjem fizičkih I pravnih lica pred sudovima, organima državne uprave, organima poslodavaca i društvima za osiguranje.

Neke od usluga koje pružamo:

  • sastavljanje svih vrsta ugovora, sporazuma i izjava
  • ostvarivanje prava na naknadu štete
  • ostvarivanje prava iz osiguranja
  • zaštita i uređenje prava iz radnog odnosa
  • zaštita prava potrošača komunalnih usluga
  • odbrana u krivičnom i prekršajnom postupku
  • osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica
  • pravno savetovanje
lady justice with books on table

OBLASTI RADA

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.
Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Potrebna Vam je pravna pomoć ili konsultacije?

Stojimo Vam na raspolaganju!

Prevremeni otkaz probnog rada – pitanje

Zaključio sam ugovor o radu na neodređeno vreme, uz probni rad od šest meseci. Poslodavac mi je posle četiri meseca otkazao, jer navodno nisam zadovoljio njegove potrebe. Da li poslodavac ima pravo da otkaže ugovor i pre isteka ugovorenog probnog rada ili je to mogao da učini...

Pročitaj ceo tekst

Punomoćje za raspolaganje nekretninom

Dana 11.03.2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), a koji je uveo jednu značajnu novinu u pogledu overe punomoćja za raspolaganje nekretninom, a koja umnogome olakšava promet nepokretnostima.

Pročitaj ceo tekst

Drugačiji pogled na pravo

Naši klijenti o nama

Veoma dobra usluga, i pre svega pošten advokat s kojim može da se razgovara.
Dejan Keleman
Dobar advokat. Pomogao mi je mnogo kada je bilo potrebno. Sve preporuke!
Višnja Dimić
katedrala novi sad

Ivana Kosančića 7, Novi Sad

Gde se nalazimo?