Udarna rupa na putu – naknada štete

Udarne rupe su konstantan izvor opasnosti i štete na putu, a kolovozi u Srbiji su opravdano ozloglašeni zbog stanja u kom se nalaze. Ukoliko ste oštetili vozilo, ispratite sledeće korake da bi do naknade štete došli brzo i u punom iznosu.

Kako Zakon o bezbednosti saobraćaja i Zakon o javnim putevima predviđaju, upravljač puta je dužan da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja na njemu, i odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta,  odnosno zbog izvođenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvođenja.

Da bi došli do pravične naknade štete, treba da pratite sledeću proceduru:

 

1. Obavestite saobraćajnu policiju – uviđaj i zapisnik o saobraćajnoj nezgodi

 

Ukoliko na putu naletite na neobeleženu rupu i oštetite vozilo, pozovite saobraćajnu policiju. Patrola mora izaći na lice mesta, obzirom da se radi o saobraćajnoj nezgodi, i izvršiti uviđaj i sačiniti zapisnik o saobraćajnoj nezgodi ili službenu belešku. Ova isprava vam je neophodna za dokazivanje uzročno – posledične veze između stanja kolovoza i štete na vozilu.

2. Fotografišite mesto nezgode

 

U slučaju osporavanja vaših tvrdnji od strane upravljača puta, treba pribaviti sve raspoložive dokaze. Fotografije lica mesta je uvek preporučljivo imati, a uvek je dobro obezbediti i svedoke.

3. Visina štete – zapisnik o oštećenju vozila i predračun za opravku

 

 Kada budete u prilici, obavestite svoju osiguravajuću kuću i zatražite procenu štete. Ovlašćeni procenitelj će sačiniti zapisnik o oštećenju vozila, koji služi kao dokaz o pretrpljenoj šteti. Ukoliko nesrećnim slučajem dođe do povređivanja putnika, upravljač puta će biti odgovoran za naknadu te „nematerijalne štete“.

4. Zahtev za naknadu štete

 

 Tek nakon pribavljenih svih pomenutih dokumenata ( Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, Zapisnik o oštećenju vozila i predračun ) obratite se upravljaču puta na kom se dogodila nezgoda sa formalnim zahtevom za naknadu štete na vozilu. Preduzeća koja upravljaju putevima uglavnom imaju komisije koje pregledaju i odlučuju o svim podnetim zahtevima. Takođe su najčešće osigurana od delatnosti, pa ovu odštetu isplaćuju osiguranja sa kojima preduzeće ima ugovor.

5. Tužba za naknadu štete

 

Ukoliko upravljač puta vaš zahtev odbije, ili isplati manju naknadu od pretrpljene štete, možete se obratiti sudu radi dosuđivanja pravične naknade.

Alkoholisanost za volanom ili veća brzina od dozvoljene najčešće isključuju odgovornost preduzeća a aktiviraju vašu prekršajnu odgovornost. Ipak, i u ovakvim slučajevima je moguće ostvariti naknadu štete.

Kontaktirajte nas za procenu situacije u ovakvim slučajevima!

Ko je upravljač puta – ko je odgovoran za štetu?

 

Upravljač javnog puta je javno preduzeće, privredno društvo i drugi oblici organizovanja koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj javnih preduzeća mogu da obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Upravljanje državnim putevima vrši javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, konkretno JP „Putevi Srbije“.

Upravljanja državnim putevima II reda, odnosno delovima državnih puteva II reda, koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, obavlja javno preduzeće, odnosno društvo kapitala čiji je jedini vlasnik autonomna pokrajina. Do osnivanja javnog preduzeća koje bi upravljalo državnim putevima drugog reda u pokrajini Vojvodini, tim putevima nastavilo je da upravlja JP „Putevi Srbije“.

Delatnost upravljanja opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, koji nisu deo državnog puta I i II reda, može da obavlja javno preduzeće, odnosno društvo kapitala čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave, kao i drugo društvo kapitala i preduzetnik, kome je nadležni organ jedinice lokalne samouprave poverio obavljanje delatnosti upravljanja opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima.

Put u izgradnji – ko je odgovoran za štetu?

 

Putari su dužni da gradilište obeleže privremenom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Pravilnikom o reguslisanju načina saobraćaja u zoni radova iz 2014. godine. Ovim pravilnikom detaljno su regulisane obaveze izvođača radova, koja se uglavnom ne poštuju.

U ovakvim situacijama odgovornost putarskog preduzeća se često izbegava pozivajući se na „neprilagođenost brzine uslovima i stanju puta“. Ipak, zakoni su na strani vozača, i u svom zahtevu treba biti uporan, i ispoštovati gore opisanu proceduru, s tim što se umesto upravljaču treba obratiti izvođaču radova. Takođe, postoji odgovornost i naručioca radova ( tj. upravljač puta ) – to može biti opštinska direkcija za izgradnju ili sama opština ili grad, JP „Putevi Srbije“, pa na kraju krajeva i sama Republika Srbija.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

Pročitajte:

Parnični postupak i stranka

Nerazrešeni spor i učešće u sudskom postupku gotovo uvek izaziva nelagodu i strepnju, pa i strah, čak i kada smo uvereni da smo u pravu. U parničnom postupku moramo dokazati da smo u pravu, a naš uspeh zavisi od više činilaca.

PROČITAJTE CEO TEKST »

Alkoholisanost i podeljena odgovornost – naknada štete u saobraćaju

Ukoliko ste bili učesnik saobraćajne nezgode koju niste skrivili, a bili ste pod uticajem alkohola, i dalje vam pripada naknada štete, materijalne i nematerijalne. Ipak, pod određenim uslovima i u određenim okolnostima, može dođi do primene pravila o podeljenoj odgovornosti, u kom slučaju Vam se u srazmeri doprinosu nezgodi dosuđuje srazmerna naknada štete. Takođe, ako ste skrivili saobraćajnu nezgodu, može postojati doprinos drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, i tada niste obavezni naknaditi celokupnu štetu.

PROČITAJTE CEO TEKST »